CPU

Show
 • cpu-intel-pentium-dual-core-g850
  cpu-intel-pentium-dual-core-g850
  • Series: Intel – Pentium Dual-Core
  • Codename (Tên mã): Intel – Sandy Bridge
  • Socket type: Intel – Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.90GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s – 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-pentium-dual-core-g850
  cpu-intel-pentium-dual-core-g850
  • Series: Intel – Pentium Dual-Core
  • Codename (Tên mã): Intel – Sandy Bridge
  • Socket type: Intel – Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.00GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s – 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-celeron-g1630-2-8ghz-2mb-l3-cache-socket-1155-5-gt-s-dmi
  cpu-intel-celeron-g1630-2-8ghz-2mb-l3-cache-socket-1155-5-gt-s-dmi
  • Series: Intel – Celeron
  • Socket type: Intel – Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 22 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.80GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s – 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 650
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):55
 • cpu-intel-xeon-processor-e3-1220-v2-3-10-ghz-8m-cache-dmi-5-gt-s
  cpu-intel-xeon-processor-e3-1220-v2-3-10-ghz-8m-cache-dmi-5-gt-s
  • Hãng sản xuất: Intel
  • Codename (Tên mã): Intel – Ivy Bridge
  • Socket type: Intel – LGA 1155
  • Số lượng Core: 4
  • CPU Speed: 3.1 GHz
  • Max Turbo Frequency: 3.5GHz