CPU

Show
 • cpu-intel-core-i3-4130-3-40-ghz-3mb-cache-5-gt-s-dmi
  cpu-intel-core-i3-4130-3-40-ghz-3mb-cache-5-gt-s-dmi
  • Series: Intel – Core i3
  • Codename (Tên mã): Intel – Haswell
  • Socket type: Intel – Socket LGA 1150
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 22 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.40GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s – 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 350
 • cpu-intel-core-i3-4150-3-50ghz-3mb-cache-socket-lga-1150-5gt-s
  cpu-intel-core-i3-4150-3-50ghz-3mb-cache-socket-lga-1150-5gt-s
  • Series: Intel – Core i3
  • Codename (Tên mã): Intel – Haswell
  • Socket type: Intel – Socket LGA 1150
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 22 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.50GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s – 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 350
 • cpu-intel-core-i3-530-2-93-ghz-4m-l3-cache-socket-1156-2-5-gt-s-dmi
  cpu-intel-core-i3-530-2-93-ghz-4m-l3-cache-socket-1156-2-5-gt-s-dmi
  • Series: Intel – Core i3
  • Codename (Tên mã): Intel – Clarkdale
  • Socket type: Intel – Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s – 1250 MHz)
  • Graphics Frequency (MHz): 733
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):73
 • cpu-intel-core-i5-3330-3-0ghz-turbo-3-2ghz-6m-l3-cache-5gt-s
  cpu-intel-core-i5-3330-3-0ghz-turbo-3-2ghz-6m-l3-cache-5gt-s
  • Series: Intel – Core i5
  • Codename (Tên mã): Intel – Ivy Bridge
  • Socket type: Intel – Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 22 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.00GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s – 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):77
 • cpu-intel-core2-duo-desktop-e7400-2-80ghz-3mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  cpu-intel-core2-duo-desktop-e7400-2-80ghz-3mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  • Series: Intel – Core 2 Duo
  • Codename (Tên mã): Intel – Conroe-L
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 65 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.33GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 1333 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-core2-duo-desktop-e7400-2-80ghz-3mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  cpu-intel-core2-duo-desktop-e7400-2-80ghz-3mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  • Series: Intel – Core 2 Duo
  • Codename (Tên mã): Intel – Wolfdale
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.66GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 1066 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-core2-duo-desktop-e7400-2-80ghz-3mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  cpu-intel-core2-duo-desktop-e7400-2-80ghz-3mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  • Series: Intel – Core 2 Duo
  • Codename (Tên mã): Intel – Wolfdale
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.80GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 1066 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-core2-duo-desktop-e7400-2-80ghz-3mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  cpu-intel-core2-duo-desktop-e7400-2-80ghz-3mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  • Series: Intel – Core 2 Duo
  • Codename (Tên mã): Intel – Wolfdale
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.80GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 1066 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-core2-duo-desktop-e7400-2-80ghz-3mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  cpu-intel-core2-duo-desktop-e7400-2-80ghz-3mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  • Series: Intel – Core 2 Duo
  • Codename (Tên mã): Intel – Wolfdale
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.66GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 1333 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-core2-duo-desktop-e7400-2-80ghz-3mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  cpu-intel-core2-duo-desktop-e7400-2-80ghz-3mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  • Series: Intel – Core 2 Duo
  • Codename (Tên mã): Intel – Wolfdale
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.00GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 1.333 Gb/s
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-core2-duo-desktop-e7400-2-80ghz-3mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  cpu-intel-core2-duo-desktop-e7400-2-80ghz-3mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  • Series: Intel – Core 2 Duo
  • Codename (Tên mã): Intel – Wolfdale
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.16GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 1333 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-core-2-duo-e6300-1-86ghz-2mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  cpu-intel-core-2-duo-e6300-1-86ghz-2mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  • Series: Intel – Core 2 Duo
  • Codename (Tên mã): Intel – Conroe
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 65 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 1.86GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 1066 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-core-2-duo-e6300-1-86ghz-2mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  cpu-intel-core-2-duo-e6300-1-86ghz-2mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  • Series: Intel – Core 2 Duo
  • Codename (Tên mã): Intel – Conroe-L
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 65 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.66GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 1333 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-core2-duo-desktop-e6600-2-40ghz-4mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  cpu-intel-core2-duo-desktop-e6600-2-40ghz-4mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  • Series: Intel – Core 2 Duo
  • Codename (Tên mã): Intel – Wolfdale
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 45 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.93GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 1066 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-intel-core2-quad-desktop-q6600-2-40ghz-8mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  cpu-intel-core2-quad-desktop-q6600-2-40ghz-8mb-l2-cache-socket-775-1066mhz-fsb
  • Series: Intel – Core 2 Quad
  • Codename (Tên mã): Intel – Yorkfield
  • Socket type: Intel – Socket 775 (Socket T / LGA775)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 65 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.40GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 1066 MHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):95