CPU

Show
 • cpu-amd-a10-series-a10-5800k-3-8ghz-turbo-4-2ghz-4m-l2-cache-socket-fm2
  cpu-amd-a10-series-a10-5800k-3-8ghz-turbo-4-2ghz-4m-l2-cache-socket-fm2
  • Series: AMD – A10
  • Codename (Tên mã): AMD – Trinity
  • Socket type: AMD – Socket FM2
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.80GHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
 • cpu-amd-a6-series-a6-3500-2-4ghz-3m-l2-cache-socket-fm1-radeon-hd-6530d
  cpu-amd-a6-series-a6-3500-2-4ghz-3m-l2-cache-socket-fm1-radeon-hd-6530d
  • Series: AMD – A6
  • Codename (Tên mã): AMD – Llano
  • Socket type: AMD – Socket FM1
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.40GHz
  • Graphics Frequency (MHz): 443
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • cpu-amd-a10-series-a10-5800k-3-8ghz-turbo-4-2ghz-4m-l2-cache-socket-fm2
  cpu-amd-a10-series-a10-5800k-3-8ghz-turbo-4-2ghz-4m-l2-cache-socket-fm2
  • Series: AMD – A6
  • Codename (Tên mã): AMD – Trinity
  • Socket type: AMD – Socket FM2
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.60GHz
 • cpu-amd-a8-series-a8-3800-2-7ghz-4m-l2-cache-socket-fm1-radeon-hd-6550d
  cpu-amd-a8-series-a8-3800-2-7ghz-4m-l2-cache-socket-fm1-radeon-hd-6550d
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.70GHz
  • Graphics Frequency (MHz): 600
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
  • Series: AMD – A8
  • Codename (Tên mã): AMD – Llano
  • Socket type: AMD – Socket FM1
 • cpu-amd-a10-series-a10-5800k-3-8ghz-turbo-4-2ghz-4m-l2-cache-socket-fm2
  cpu-amd-a10-series-a10-5800k-3-8ghz-turbo-4-2ghz-4m-l2-cache-socket-fm2
  • Series: AMD – A8
  • Codename (Tên mã): AMD – Trinity
  • Socket type: AMD – Socket FM2
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.60GHz
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):100
 • cpu-intel-xeon-quad-core-e5450-3-0-ghz-12mb-cache-l2-socket-771-1333mhz-fsb
  cpu-intel-xeon-quad-core-e5450-3-0-ghz-12mb-cache-l2-socket-771-1333mhz-fsb
  • Hãng sản xuất: Intel
  • Codename (Tên mã): Intel – Harpertown
  • Socket type: Intel – LGA 771
  • Số lượng Core: 4
  • CPU Speed: 3.0GHz
 • cpu-intel-xeon-quad-core-e5504-2-0ghz-4mb-l3-cache-socket-lga1366-4-80-gt-s-intel-qpi-46d1351
  cpu-intel-xeon-quad-core-e5504-2-0ghz-4mb-l3-cache-socket-lga1366-4-80-gt-s-intel-qpi-46d1351
  • Hãng sản xuất: IBM
  • Codename (Tên mã): Intel – Nehalem
  • Socket type: Intel – LGA 1366
  • Số lượng Core: 4
  • CPU Speed: 2.0GHz
 • Intel Core i3-2100
  Intel Core i3-2100
  • Series: Intel – Core i3
  • Codename (Tên mã): Intel – Sandy Bridge
  • Socket type: Intel – Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.10GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s – 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 850
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • Intel Core i3-2120
  Intel Core i3-2120
  • Series: Intel – Core i3
  • Codename (Tên mã): Intel – Sandy Bridge
  • Socket type: Intel – Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.30GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s – 2500 MHz)
  • Graphics Frequency (MHz): 850
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):65
 • Intel Core i3-3220
  Intel Core i3-3220
  • Series: Intel – Core i3
  • Codename (Tên mã): Intel – Ivy Bridge
  • Socket type: Intel – Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 22 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.30GHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):55
 • Intel Core i3-540
  Intel Core i3-540
  • Series: Intel – Core i3
  • Codename (Tên mã): Intel – Clarkdale
  • Socket type: Intel – Socket 1156 (Socket H / LGA1366)
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.06GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 2.5 GT/s ( 2500 MT/s – 1250 MHz)
  • Graphics Frequency (MHz): 733
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):73
 • cpu-intel-celeron-g1630-2-8ghz-2mb-l3-cache-socket-1155-5-gt-s-dmi
  cpu-intel-celeron-g1630-2-8ghz-2mb-l3-cache-socket-1155-5-gt-s-dmi
  Số hiệu Bộ xử lý G1820
  Bộ nhớ đệm 2 MB Cache
  Bus Speed 5 GT/s DMI2
  Bộ hướng dẫn 64-bit
 • cpu-intel-celeron-g1630-2-8ghz-2mb-l3-cache-socket-1155-5-gt-s-dmi
  cpu-intel-celeron-g1630-2-8ghz-2mb-l3-cache-socket-1155-5-gt-s-dmi
  • Series: Intel – Celeron
  • Codename (Tên mã): Intel – Haswell
  • Socket type: Intel – Socket LGA 1150
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 22 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.80GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s – 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 350
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):53
 • cpu-intel-core-i3-3210-processor-3-2ghz-3mb-l2-cache-64bit-bus-speed-5-gt-s-socket-1155-box
  cpu-intel-core-i3-3210-processor-3-2ghz-3mb-l2-cache-64bit-bus-speed-5-gt-s-socket-1155-box
  • Series: Intel – Core i3
  • Codename (Tên mã): Intel – Ivy Bridge
  • Socket type: Intel – Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 22 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.20GHz
  • Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s – 2.5 Gb/s)
  • Graphics Frequency (MHz): 650
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):55
 • Intel® Core™ i3-3240 Processor
  Intel® Core™ i3-3240 Processor
  • Series: Intel – Core i3
  • Codename (Tên mã): Intel – Ivy Bridge
  • Socket type: Intel – Socket 1155
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 22 nm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.40GHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W):55