Bảng Giá

Tên hàng Số lượng Hạn Bảo Hành Tem Bảo Hành Giá x1000 VNĐ
Main GiGa GA-H61M-DS2 17 Viễn Sơn 550
Main Giga H61M-DS2 1 4/2017 640
Main Giga H61M-DS2 18 6/2017 650
Main Giga H61M-DS2 12 9/2017 650
Main Giga F2A55-HD2/FM2 26 8/2016 Viễn Sơn 550
Main Giga F2A55-HD2/FM2 1 7/2016 550
Main Giga F2A55-HD2/FM2 1 6/2016 550
Main Giga F2A68-HD2/FM2 1 12/2016 CMC 650
Main Giaga B75-D3V 1 10/2016 850
MAIN GIGA GA-G41MT-D3V 1 650
Main Asus H81M-P 1 5/2018 950
Main Asus H81M-E 10 7/2017 950
Main Asus H61M-F 2 520
Main Asus P8H61- MLE 11 520
Main Asus P8H61-MLX 2 MTC 520
Main Asus P8H61-MLX Plus 11 MTC 520
Main Asus P8B75-MLX Plus 1 800
Main Asus P5G41-MLX 1 9/2011 Asus 650
Main Asus P5G41-M 1 650
Main Asus P5KPL/1600 2 500
Main Asus P5KPAMSE 1 500
Main Asus P5K-WS 1 500
Main Asus P5QPL-AM 1 500
Main Asus P8H61-MXR2.0 3 7/2016 Minh Thông 520
Main Asus P8H61-MXR2.0 9 8/2016 520
Main Asus P8H61- MX R2.0 3 7/2018 Tem Tp- Core 650
Main Asus P8H61- MX R2.0 1 9/2016 500
Main MSI H61M-P20 (G3) 4 500
Main MSI H61M- P31/W8 14 500
Main Biostar H61MGV3 31 5/2014 AMC 450
Main Biostar Hi-Fi H61S3 3 AMC 400
Main GiGa GA-A75M-DS2/FM1 1 Viễn Sơn 600
Main GiGa GA-A75M-S2V/FM1 1 600
Main GiGa GA-A55M-DS2/FM1 2 Viễn Sơn 600
Main GiGa H77M-D3H 1 600
Main MSI A55M P33/FM2 1 600
Main ECS H81H3-M4V 6 6-8/2017 750
Main ECS H61H2-M2V 1 400
Main Ascrock H61M-VG3 1 8/2018 500
Main Ascrock H67-GEIHT 1 8/2017 450
Main Asrock FM2A75 Pro4-M 1 6/2016 500
Main Ascrock FM2A55M-VG3+ 1 430
Main Ascrock FM2A55M-VG3 12 10/2016 430
Main Ascrock FM2A55M-VG3+ 2 2/2017 430
Main Ascrock FM2A55M-VG3+ 1 7/2017 430
Main GiGa Server GA-6LASL/LGA1150 1 3/2017 Viễn Sơn 2300
Main Intel S5500WB 2 1800
Main Intel DH61HO/H61/SK1155/DR3 1333 10 500
MAIN INTEL S1200V3RP 3 1900
MAIN INTEL S1200BTS/LGA1155 2 1800
Tên hàng Số lượng Hạn Bảo Hành Tem Bảo Hành Giá x1000 VNĐ
Intel® Pentium® G630 (3M, 2.70 GHz) LGA1155 8 700
Intel® Celeron® G1820 (2M, 2.70 GHz) LGA1150 14 720
Intel® Celeron® G1830 (2M, 2.80 GHz) LGA1150 2 730
Intel® Celeron® G1840 (2M, 2.80 GHz) LGA1150 2 740
CPU AMD A6-3500/FM1 9 640
CPU AMD A8-3800/FM2 1 1200
CPU AMD A10-5800 1 1600
CPU AMD A6-5400/FM2 5 800
CPU AMD A8-5600/FM2 30 1300
Intel® Core™ i3-4130 (3M, 3.40 GHz) LGA1150 1 2100
Intel® Core™ i3-4130 (3M, 3.40 GHz) LGA1150 3 9/2017 Tem Hồ Cường 2100
Intel® Core™ i3-4150 (3M, 3.50 GHz) LGA1150 2 2150
Intel® Pentium® G2020 (3M, 2.90 GHz) LGA1155 21 890
Intel® Pentium® G2030 (3M, 3.00 GHz) LGA1155 7 970
Intel® Pentium® G2030 (3M, 3.00 GHz) LGA1155 25 2017 990
Intel® Pentium® G3220 10 1000
Intel® Pentium® G3240 1 8/2018 1050
Intel® Pentium® G3440 1 6/2018 1300
Intel® Pentium® G3440 1 1300
Intel® Core™ i3-2100 (3M, 3.10 GHz) LGA1155 41 1350
Intel® Core™ i3-2120 (3M, 3.10 GHz) LGA1155 2 1380
Intel® Core™ i3-3210 (3M, 3.20 GHz) LGA1155 1 1460
Intel® Core™ i3-540 (4M, 3.06 GHz) LGA1156 6 400
Intel® Core™ i3-530 (4M, 3.06 GHz) LGA1156 2 400
Intel® Xeon® E3-1220 v2 (8M, 3.10 GHz) LGA1155 1 2250
Intel® Xeon® E3-1200 v3 (8M, 3.10 GHz) LGA1150 1 3600
CPU intel Xeon E5450 1 300
CPU Intel Xeon E5504 1 300
Tên hàng Số lượng Hạn Bảo Hành Tem Bảo Hành Giá x1000 VNĐ
Ram Kingston 1G/R3/1333 19 120
Ram Kingston 2G/R3/1333 40 170
Ram Kingston 2G/R3/1333 1 10/2017 170
Ram Kingston 2G/R3/1333 2 8/2018 170
Ram Kingston 4G/1333 Hyper Fury 2 330
Ram Kingmax 1G/R2/800 4 120
Ram Kingmax 1G/R3/1600 3 120
Ram Kingmax 2G/R3/1600 0 9/2016 170
Ram Kingmax 2G/R3/1600 0 11/2017 170
Ram Kingmax 2G/R3/1600 0 3/2018 170
Ram Kingmax 2G/R3/1600 0 12/2018 170
Ram Kingmax 2G/R3/1600 nano 0 8/2016 170
Ram Kingmax 2G/R3/1600 nano 1 170
Ram Kingmax 2G/R3/1333 1 170
Ram Kingmax 4G/R3/1333 2 330
Ram Corsair 2G/R3/1333 1 9/2016 170
Ram Corsair 4G/R3/1333 8 330
Ram Samsung 4G/R3/1333 máy sever 2 330
Ram Samsung 2G/R3/1333 7 170
Ram Samsung 2G/R3/1333 3 10/2016 170
Ram Crucial 2G/R3/1333 1 170
Ram Crucial 2G/R3/1333 6 6/2016 170
Ram Crucial 2G/R3/1333 9 7/2016 170
Ram Crucial 2G/R3/1333 37 8/2016 170
Ram Apotop 2G/R3/1600 3 11/2016 170
Ram Apotop 2G/R3/1600 1 1/2017 170
 Ram G.Skill 2G/R3/1333 Aegis 13 170
 Ram G.Skill 4G/R3/1600 Aegis 1 5/2018 330
Ram team 4G/R3/1600 1 7/2020 340
Ram Hynix 2G/R3/1333 4 5/2017 170
Ram Patriot 2G/R3/1600 3 1/2017 170
Ram Elixir 1G/R2 9 120
Ram Elixir 1G/R3/1333 7 120
Ram Dynet 4G/R3 1 330
Ram Dynet 2G/R3/1333 5 170
Ram Sector 2GB/1600 3 170
Ram thường 1G/800 5 120
Ram thường 2GR3 9 170
Ram thường 4G/1333 1 330
Ram máy bộ Server 4GR2 12 330
Ram máy bộ Server 4GR3 9 330
Tên hàng Số lượng Hạn Bảo Hành Tem Bảo Hành Giá x1000 VNĐ
VGA Giga GV-R725O5-2GI/128bit/GDDR5 1 5/2017 Viễn Sơn 1300
VGA Giga N210 1GR3 21 350
VGA Giga N210 1GR3 1 8/2016 Viễn Sơn 350
VGA Giga N210 1GR3 3 9/2017 350
VGA Giga N430 1GR3 1 480
VGA Giga N450 1GR3 1 Viễn Sơn 650
VGA Giga N630 1GR3 5 Viễn Sơn 600
VGA Giga N630 2GR3 6 750
VGA Giga N630 2GD3 7 9/2017 750
VGA Giga N630 2GD3 1 12/2016 800
VGA Asus EN210 1GR3 2 Minh Thông 350
VGA Asus EN210 1GR3 16 8/2016 350
VGA Asus EN GT440 1GR3 1 500
VGA Asus GT640 2GR3 1 850
VGA Asus GT730 2GD3 10 950
VGA Asus R7 240 2GD3 0 6/2019 Viscom 1150
VGA His 5570 1GR3 1 1/2017 470
VGA His H7730 1GR5 1 950
VGA His H7730 1GR5 7 11/2016 950
VGA His H7730 1GR5 7 5/2018 950
VGA His H7730 2GR5 1 7/2017 950
VGA Power Color 5570 1GR3 6 7/2017 470
VGA Power Color 7730 2GR3 1 7/2018 950
VGA Power Color HD7730 2GR3 1 7/2018 Compuland 950
VGA Galaxy GT630 1GR5 4 3/2017 650
VGA Galaxy GT630 1GR5 1 5/2017 650
VGA Zotac GT630 1GR5 7 650
VGA Zotac GT640 2GR3 2 850
VGA Zotac GT730 1GR5 1 12/2018 750
VGA Zotac N9800GT 512/R3 2 450
VGA ECS Elite Trung Quốc 25 200
VGA MS GT630 2GR3 Trung Quốc 11 250
VGA MSI R7 750 1GR5 OC 2 6/2016 1250
VGA MSI R7730 1GR5 5 6/2017 1000
VGA MSI R7730 1GR5 1 1000
VGA Sparkle 210 1GR3 1 7/2018 300
VGA Saphire HD7730 2GR5 2 2/2018 1000
VGA Saphire HD7730 2GR5 4 1/2018 1000
VGA Saphire HD7730 2GR5 1 6/2018 1000
VGA Yeston GT440 1GR5 8 5/2017 550
Tên hàng Số lượng Hạn Bảo Hành Tem Bảo Hành Giá x1000 VNĐ
Nguồn Dell 710W 2 100
Nguồn Jetek Q300 2 200
Nguồn Jetek G400 1 TH Computer 280
Nguồn Arrow 450W fan 8 19 AnPhu 60
Nguồn Arrow 420W fan 8 7 50
Nguồn Golden Field 550W 16 50
Nguồn CoolerMaster 500W 2 50
Nguồn Cooler Master 400W 25 370
Nguồn Cooler Master 460W 3 400
Nguồn Cooler  Master Thunder 500 1 450
Nguồn Acbel ATX 350W 17 250
Nguồn Acbel ATX 400W fan 8 8 KAS 300
Nguồn Acbel 400W Kas Pro 11 KAS 340
Nguồn Acbel HK 400W 15 320
Nguồn Acbel HK400W 2 5/2018 KAS 340
Nguồn Acbel Power 400W 9 340
Nguồn Acbel Power 500W 1 400
Nguồn Acbel E2 Power 325W 1 250
Nguồn Acbel E2 Power 400W 2 KAS 340
Nguồn Acbel E2 Plus 470W 5 KAS 400
Nguồn Acbel E2 Plus 510W fan 12 6 410
Nguồn Acbel E2 Plus 510W fan 8 7 KAS 380
Nguồn Antec 300W 9 9/2018 200
Nguồn Cosair VS450 5 5/2017 420
Nguồn Zalman 700 0 700
Nguồn Hunkey 350W 3 250
Nguồn Saga 400W 1 7/2016 320
Nguồn Saga 450W 1 12/2016 400
Nguồn SP 600W 19 50
Nguồn Thường 400W 10 40
Nguồn Thường 500W 8 50
Nguồn Thường 550W 10 50
Nguồn Thường 600W 8 50
Nguồn Thường 700W 8 50
Nguồn máy bộ 2 50
Nguồn SPI 700W 1 750
Nguồn Rapter500W 1 400
Nguồn D- Tech 650W 2 50
Tên hàng Số lượng Hạn Bảo Hành Tem Bảo Hành Giá x1000 VNĐ
LCD 24” Venr 2420 4 12/2016 2000
LCD 24” Venr 2399 1 6/2017 1900
LCD 24” Samsung S24B240 20 12/2016 1950
LCD Asus 22” VS 228 3 4/2017 1750
LCD 22″ AOC E2250SWD 4 1650
LCD 22” AOC E2261FW 2 9/2017 1750
LCD 22” AOC I2260SW 1 5/2018 1750
LCD 22″ AOC 2217V 1 1560
LCD 22″ HP W2207 20 1500
LCD 22″ HP LP2275W 3 1500
LCD 22” PhiLip 223V5LSB/74 22″ wide 1 5/2018 1750
LCD 22″ Nec AS221WM 5 4/2018 1500
LCD 22″ LG 22M45 14 11/2016 LG 1650
LCD 22” LG 22M45D-P 12 9/2016 1650
LCD 22″ Dell E228 WFPC 5 1800
LCD 22″ Dell E2211 HP 1 1800
LCD 22″ Dell P2210F 1 1800
LCD Acer 22” K22HQL 1 1750
LCD Acer 22” K22HQL 1 4/2017 1750
LCD Acer 22” S221HQL 2 1750
LCD Acer 22” S221HQL 14 4/2017 1750
LCD 22” Samsung S22C300B 3 11/2016 1650
LCD 20” Samsung S20C300BL 12 1150
LCD 20″ Dell 2001 FP 14 600
LCD 20″ Dell IN2030 38 1190
LCD 20″ AOC E2051SDN 1 12/2016 1000
LCD 20″ AOC E2051SDN 2 12/2017 1100
LCD 20″ AOC E2050SDN 4 6/2017 1050
LCD 20″ AOC E2060SDN 5 12/2017 1100
LCD 20″ AOC E2070SW 8 6/2017 1050
LCD 20″ AOC E2070SW 1 1/2017 1050
LCD 20″ LG E2042C 2 1050
LCD 20” LG 20M35A-B 22 6/2016 1050
LCD 20″ Philip 200V4Q 3 1050
LCD 20″ Philip 200V4L 3 10/2016 1070
LCD 20″ Philip 206V3L 2 1050
LCD 20″ ViewSonic VA2046A 20 5/2017 1050
LCD 20” BenQ GL2023 10 8/2016 1050
LCD 20″ Venr 2015 SSL 12 1050
LCD 20″ Acer G205HV 3 1050
LCD 20″ Acer G206 HQL 3 12/2017 1050
LCD 20″ Compac R201 20 8/2016 1050
LCD 19” Chemei 96VD 1 750
LCD 19” Samsung S19D300NY 1 800
LCD LG 19” 19EN33S-B 1 800
Tên hàng Số lượng Hạn Bảo Hành Tem Bảo Hành Giá x1000 VNĐ
HDD Seagate 40GB 2 40
HDD WD 40GB 18 40
HDD Seagate 80GB 1 80
HDD Maxtor 40GB 2 40
HDD Western 250G Blue 5 250
HDD WD 250Gb Enterprise 1 FPT 250
HDD WD 200GB RE4 1 200
HDD WD 320GB Blue 1 320
HDD Hitachi 320G 1 320
HDD Samsung 160G 1 160
HDD Samsung 250GB 5 250
HDD Seagate 250GB 25 260
HDD Seagate 500GB 11 610
HDD Seagate 1T 0 980
HDD WD 500GB Blue 1 610
HDD WD 1T RE4 1 5/2020 1100
HDD WD 2.0TB Green 1 1350
HDD WD 2.0TB Red 1 9/2016 1350
HDD Toshiba 1T 1 850
HDD Toshiba 500GB 20 610
HDD Hitachi 500GB 2 610
SSD Kingston 120GB 5 10/2016 780
SSD Kingston 120GB 2 4/2017 800
SSD Kingston 120GB 1 5/2017 800
SSD Kingston 120GB 2 5/2018 800
SSD Kingmax 120GB 2 750
SSD Kingmax 120GB 1 9/2016 750
SSD Kingmax 120GB 1 5/2017 800
SSD Toshiba 128G 1 750
SSD Intel 80G 1 580
Tên hàng Số lượng Hạn Bảo Hành Tem Bảo Hành Giá x1000 VNĐ
Ghế chân quỳ lưng cao 9 300
UPS Santak TG1000 1000VA 600W 1 350
UPS Santak TG500 500VA 300W 1 300
UPS Prolink Pro 700SFC 1 6/2018 300
Card Lan TP Link 3269 1 40
Card Lan TP Link 3468 5 40
Switch D-link 24 port 1 750
Switch TP-Link 24 Port 3 730
Switch TP-Link 24 Port 2 3/2017 800
Tên hàng Số lượng Hạn Bảo Hành Tem Bảo Hành Giá x1000 VNĐ
Main Asus PSLD2/945/SK775/FSB 1066/DR2 1 MTC 200
Main Asus P5K-WS/P35/SK775/DR2 1 MTC 200
Main Asus P5KPL-AMSE/SK775/DR2 1 200
Main Asus P5QPL-AM/Intel G31/SK775/4xDR2 1 200
Main ECS 945 GCT-M2 1 200
Main Foxconn H61MXE/LAN 100 2 6/2016 FPT 400
Main Foxconn H61MD/LAN 100 1 7/2018 400
Main Jetway RS780UVD 1 200
Main Jetway MA379GDGEX-L-LF V1.3 4 300
Main Jetway TA75MG 9 300
CPU AMD Athlon II X640 1 460
Intel® Pentium® E2180 (1M, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)LGA775 1 10
Intel® Pentium® E5200 (2M, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)LGA775 3 20
Intel® Pentium® E5300 (2M, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)LGA775 3 30
Intel® Pentium® E5400 (2M, 2.70 GHz, 800 MHz FSB)LGA775 7 40
Intel® Pentium® E5500 (2M, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)LGA775 12 50
Intel® Pentium® E5700 (2M, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)LGA775 23 60
Intel® Core™2 Duo E7400 (3M, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)LGA775 10 140
Intel® Pentium® E6300 (2M, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)LGA775 1 90
Intel® Core™2 Duo E8200 (6M, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)LGA775 1 100
Intel® Core™2 Duo E8400 (6M, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)LGA775 2 100
Intel® Core™2 Duo E8500 (6M, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)LGA775 5 100
Intel® Core™2 Duo E6550 (4M, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)LGA775 4 150
Intel® Core™2 Duo E6300 (2M, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)LGA775 7 110
Intel® Core™2 Quad Q6600 (8M, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)LGA775 2 450
Intel® Core™2 Duo E7300 (3M, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)LGA775 1 130
Intel® Core™2 Duo E7400 (3M, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB)LGA775 10 140
Intel® Core™2 Duo E7500 (3M, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB)LGA775 1 150
LCD 15′ Nec 1550V Vuông 1 300
LCD 15″ Dell  1505FP Vuông 3 300
LCD 15″ Dell 157SP 1 300
VGA Nvidia GF9800GT 1GR3 – TQ 12 150